Informationsmöte om reningsverket i Nogersund

Välkommen till informationsmöte för om- och tillbyggnaden av reningsverket i Nogersund.

Torsdag 21 mars kl. 18.00 i Nogersunds bygdegård

 
Projekt
Just nu pågår ett projekt där avloppsreningsverket i Nogersund kommer byggas ut och moderniseras för att öka kapaciteten samt uppfylla kraven på rening av avloppsvatten. 
 
I samband med detta kommer ett par mindre reningsverk läggas ner, bland annat reningsverket på Hanö. Istället kommer en överföringsledning mellan Hanö och Nogersund ta hand om spillvattnet från Hanö. En dricksvattenledning på samma sträcka kommer även läggas ner för att säkra dricksvattenförsörjningen på ön. 
 
Mellan Grönslätt och Nogersund kommer också en överföringsledning läggas för att avlasta det befintliga nätet som redan idag är överbelastat. 
 
Projektet är en totalentreprenad mellan Sölvesborg Energi och Veolia Water Technologies.
 
Byggtrafik och buller
I samband med byggnationen kan buller uppstå och trafiken till och från reningsverket öka. Vi vill på detta informationsmöte informera dig som är berörd och intresserad om processen kring projektet, samt ge dig en bild av det färdiga resultatet.
 
På plats under mötet kommer representanter från Sölvesborg Energi, Veolia Water Technologies samt deras underentreprenörer, THAGE och FASAB, att vara för att ge svar på dina frågor.
 
Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på fika!
 
Kontaktperson:
Charlotta Wildt-Persson
charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se
0456-81 68 75
 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-03-14 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.