Överföringsledning Grönslätt-Nogersund-Hanö

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på fler platser i kommunen. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Bakgrund

Sölvesborg Energi & Vatten AB planerar en utbyggnad av VA-nätet, som även möjliggör utbyggnaden av VA i områdena Grönslätt, Torsö, Istaby och Hanö. För att detta ska möjliggöras behöver överföringsledningar samt ett antal pumpstationer byggas. Pumpstationernas läge är avgörande för hela verksamhetens funktion. Anslutning till det allmänna VA-nätet och rening i avloppsreningsverk medför en bättre miljö, då näringsämnen reduceras med en mycket hög reduktionsgrad.

Ledningsdragning


Grönslätt:
Arbetena planeras att återupptas i augusti 2019 med utbyggnad av Grönslätts stugområde. Arbetena kommer påbörjas vid den nya pumpstationen nere i hamnen och därefter fortlöpa inne på området. Vi beräknar att vara färdiga med utbyggnaden inne på Grönslätt till sommaren 2020.

Hanö:
Det kommer även att utföras arbeten på Hanö med att byta ut vattenledning och spillvattenledning från den nya pumpstationen och söderut längs vägen. Arbetena är tänkta att utföras mellan vecka 35 – vecka 44, påbörjas vid hamnen och fortsätter därefter söderut på Bönsäcksvägen och Äspuddevägen.
Pumpstationen placeras i hamnen eftersom detta är den lägsta punkten och det är där som självfallsledningarna idag ansluter till befintlig pumpstation.
Från denna pumpstation på Hanö planeras en ca 6 km lång sjöförlagd ledning till Nogersunds avloppsreningsverk.
Arbetena med sjöledningen beräknas starta i juli 2019 och kommer att pågå till och med våren 2020.

Alternativa sträckningar

En utredning av möjliga ledningsdragningar har utförts som en förstudie för sträckningen. För att undersöka sjöförläggningen har bottenscanning utförts, i syfte att få en så effektiv och riskfri förläggning som möjligt. Planerat alternativ var det mest fördelaktiga. Alternativa sträckningar anses inte vara mer kostnadseffektiva eller tillräckligt smidiga för att kunna genomföras. Sölvesborgs Energi och Vatten AB anlitar erfarna projektörer och entreprenörer för planering och anläggningsarbeten. Arbetena genomförs så att en så liten påverkan som möjligt på vatten- och naturmiljön eftersträvas.

Ursäkta stöket

Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse. När väl arbetena är avslutade och ledningarna är på plats, begränsas inte framkomligheten överhuvudtaget. Svar på vanliga frågor hittar ni här på vår hemsida. Hittar ni inte svar på era frågor så går det bra att kontakta vår kundtjänst på 0456 - 81 68 80.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-07-10 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.