Ursprungsmärkning EL

Energikällor kan tilldelas ursprungsgarantier som ett bevis för hur elen producerats. Ursprungsgarantier kan sedan säljas vidare vilket gör att du kan köpa spårad el från exempelvis vattenkraft eller vindkraft. De ursprungsgarantier som köps på Nord Pool dras från den totala elmixen och den överblivna mixen får de kunder som inte gjort något aktivt val.

100 % förnybar el till alla kunder

Den el som vi säljer är 100 % "grön" och miljömärkt. Det innebär att den uteslutande kommer ifrån fossilfria och förnyelsebara källor så som vatten-, vind- och solkraft - några av de mest rena energislag som finns. Med andra ord, produktionen av den el vi säljer bidrar inte till den alarmerande växthuseffekten.

För att vara säkra på att vår el verkligen kommer ifrån förnyelsebara energikällor så köper vi ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier ställs ut av de som har produktionsanläggningar för vatten, vind och sol. Elen som produceras får ett certifikat som visar i vilken anläggning som som elen producerats.

Sölvesborgs Energi AB mix av el som vi levererar till våra kunder består till 100 procent vattenkraft.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-10-08 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.