Information gällande VA-utbyggnaden i Mörby Etapp 2

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på fler platser i kommunen. Nu står Mörby Etapp 2 på tur att få möjligheten att koppla på sig till det allmänna avloppsnätet. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Arkeologi

Under den arkeologiska undersökningen, utförd av Blekinge Museum, påträffades inga strukturer eller fynd av antikvariskt värde. Detta innebär att vi nu kan starta vårt arbete med de nya ledningarna.

Ledningsarbeten

Sölvesborg Energi kommer att genomföra utbyggnaden i egen regi. Fastigheterna har idag enskilda avlopp och vattenledningen är i behov att bytas ut.

I detta projekt kommer en ny tryckavloppsledning att förläggas och samtidigt kommer vi att byta ut den befintliga vattenledningen och skapa möjlighet att i framtiden kunna leda vattnet från två håll och därmed göra vattenförsörjningen mer driftsäker.

Ledningarna kommer till stora delar förläggas i åkermark parallellt längs vägen mellan Mörby och Istaby. För att kunna ansluta husen på västra sidan av Mörbyvägen kommer det att utföras borrning/tryckning genom vägen på ett antal ställen. Hela området kommer att förberedas för tryckavlopp.

Ursäkta stöket

Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse. När väl arbetena är avslutade och ledningarna är på plats, begränsas inte framkomligheten överhuvudtaget. Svar på vanliga frågor hittar ni här på vår hemsida. Hittar ni inte svar på era frågor så går det bra att kontakta vår kundtjänst på 0456 - 81 68 80.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-01-21 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.