Information gällande VA-utbyggnaden i Mörby Etapp 2

Projekteringsarbeten för vatten och avlopp är nu igång i Mörby Etapp 2.

Under pågående projektering kommer det att bli en del mätningsarbeten och undersökningar i området. Personal från Sölvesborg Energi och WSP kan komma att röra sig på och omkring er fastigheter. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går och hoppas ni har förståelse och överseende med detta.

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp pågår på fler platser i kommunen. Nu står Mörby Etapp 2 på tur att få möjligheten att koppla på sig till det allmänna avloppsnätet. Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning. Prioriteringen av områden för utbyggnad är gjord utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, framtagen av Sölvesborg Energi i samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst och i samarbete med WSP Sverige AB.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-03-14 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.