Jonatan söker läckor genom Tekniksprånget

Det råder i dagsläget en stor brist på ingenjörer i hela landet och det innebär en oro inför de närmaste åren inom många tekniska branscher. Sveriges arbetsgivare har därför tillsammans med regeringen gjort en satsning för att säkra vår framtida kompetensförsörjning och locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. En del av denna satsning är ett praktikprogram som heter Tekniksprånget. Tekniksprånget syftar till att väcka teknikintresset hos ungdomar och göra det intressant att utbilda sig inom teknik, genom att ge dem en chans till praktik inom ett ingenjörsyrke. Alltför många som har gett sig in på en ingenjörsutbildning hoppar av studierna utan att ta examen. De känner att studierna är tuffa och inser inte vilka positiva möjligheter som finns om de väl fullföljer sin utbildning. De som har varit Tekniksprångare har en mindre avhoppsfrekvens, eftersom de vet vad som väntar på dem ute i arbetslivet.

Vi på Sölvesborg Energi har under de senaste åren deltagit i Tekniksprånget och ser det som en chans för oss att hjälpa till genom att erbjuda våra ungdomar en möjlighet till en bra och säker framtid. För vår egen del så är det ett långsiktigt arbete då både vi och resten av branschen har svårt att rekrytera personal, speciellt VA-ingenjörer.

Jonatan söker läckor
Tekniksprånget genomförs i två perioder, vår och höst, och praktiken varar i fyra månader.
Under våren har vi haft Jonatan Hamrin här som Tekniksprångare och hans uppdrag är att söka efter läckor på vattenledningsnätet.
Drift, underhåll och förnyelse av distributionsnätet är en central fråga för att undvika störningar i VA-systemet och eftersom åldern på vattenledningar är en relativt dålig indikator på dess kondition så är det nödvändigt att söka genom vattenledningsnätet efter läckor. På detta sätt kan vi kartlägga renoveringsbehovet. En dryg tredjedel av de läckor som årligen repareras på huvudledningsnätet benämns som dolda läckor som inte "går upp", utan vattnet försvinner i avlopp eller mark. För att kunna reparera de dolda läckorna måste de sökas och lokaliseras.

Läcksökning med egen utrustning som Jonatan håller på med är tidskrävande och innebär ett detektivarbete, vilket leder till en avlastning för befintlig personal samtidigt som Jonatan får inblick i vad ingenjörsyrket kan innebära.

- Jag har haft en spännande och intressant upplevelse under min praktik här, då jag fått lära mig mer om hur det är att jobba inom branschen och speciellt hur svårt det kan vara att driva den. Det är en tuff bransch men ändå något som jag kan tänka mig att jobba inom i framtiden, säger Jonatan.

Edvin, som var vår Tekniksprångare förra våren, sommarjobbade hos oss på renvattensidan efter sin praktik och kommer även denna sommar att sommarjobba hos oss under sommarlovet. Han läser nu till ingenjör.

Gå direkt till:

Läs mer om Tekniksprånget

Uppdaterad: 2017-05-08 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.