Vattenskyddsområde - För din, barnens och barnbarnens skull

När det handlar om vattenförsörjning är det absolut nödvändigt att tänka långsiktigt. För att trygga försörjningen och en bra vattenkvalitet för egen del och för de generationer som kommer sen, inrättar landets kommuner vattenskyddsområden.
 
Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter – vissa typer av verksamheter är inte tillåtna och marken får inte användas till vad som helst. Begränsningarna ska skydda vattentäkterna från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten. Skyddsområdena delas in i tre skyddszoner efter hur stor risk det är för förorening och zonerna har olika föreskrifter.
 
Ett miljökvalitetsmål
Vattenskyddsområden är en del av Sveriges nationella miljöarbete och ingår i det som kallas miljökvalitetsmål, dessutom finns vissa EU-krav på vattnets kvalitet. Det är kommunerna som ansvarar för att grundvattentäkterna för dricksvatten skyddas tillräckligt. Ibland får vi reaktioner från närboende och företagare i området som tycker att begränsningarna ställer till det men de finns där för vårt bästa.
 
Nytt förslag på Lister
Vi jobbar med att skapa ett antal nya vattenskyddsområden i kommunen eftersom de befintliga inte klarar dagens
påfrestningar. Ett exempel är Östra Listerlandet och det ligger ute ett förslag på ny avgränsning och zonindelning för området.
 

Här hittar du mötesanteckningar från informationsmöte med boende och verksamhetsutövare inom planerade vattenskyddsområden:

Mötesanteckningar från informationsmötet den 14 april klockan 15.00

Mötesanteckningar från informationsmötet den 14 april klockan 18.00

Gå direkt till:

KONTAKT

Charlotta Wildt Persson, VA-chef
Tel:0456-81 68 75
E-post: charlotta.wildt-persson@solvesborgenergi.se

Uppdaterad: 2018-02-01 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.