Hem

Länk till sida där du anmäler intresse för fiberanslutning

Vatten och avloppsutbyggnad Pukavik Syd

Vecka 46 ska Sölvesborg Energi fortsätta med utbyggnaden av vatten och avlopp i Pukavik
Byggtiden beräknades till ca 3 månader. Byggtiden kommer dock att dra ut på tiden på grund av oförutsedda markförhållande och mycket okända ledningar.
Det kommer att utföras arbeten på Björkholmsvägen, Björkemöllavägen och Karlshamnsvägen.
Vi förbereder även för framtida fiber i området, genom att rör för fibertråden läggs ner i samma schakt som VA-ledningarna.

Ursäkta stöket!
Under pågående utbyggnad kommer det att bli en del störningar i området och en viss begränsad tillgänglighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, men hoppas att ni har förståelse.
Att minska antalet enskilda avlopp är viktigt för att säkra upp den framtida badkvaliteten på våra stränder och minska övergödningen av Sölvesborgs havsvatten.
Conny Mårtensson Projektledare 0456-816873 Tobias Wendel Arbetsledare 0456-816893

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2017-06-28 Ansvarig: Sari Erlandsson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.