Sandviken Etapp 5

Lantmäteriet fattade den 30 juni 2017 beslut om upplåtelse av ledningsrätt för vatten och avlopp samt fiberkanalisation till förmån för Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

Det har varit flera överklaganden i detta ärende, men nu har det kommit ett beslut från Svea Hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Detta betyder att sträckningen på etapp 5 i Sandviken vunnit laga kraft. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Nu när sträckningen är fastslagen så påbörjas arbetet med detaljprojektering av området. Vidare information om tider m.m. meddelas senare.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-07-06 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.