Information gällande arkeologisk förundersökning i Sandviken med anledning av kommande utbyggnad av vatten och avlopp

Sölvesborg Energi, VA-huvudmannen i Sölvesborgs kommun, kommer under våren att sätta igång utbyggnaden av projektet Sandviken etapp 5. Innan vi kan starta grävningsarbetena ska Blekinge Museum utföra en arkeologisk förundersökning enligt beslut från Länsstyrelsen. Detta innebär att man på vissa strategiskt utvalda delar av den planerade ledningssträckningen kommer gräva för att undersöka om där finns fornlämningar.

Förundersökningen kommer att startas under vecka 12 och det kan under tiden bli en del trafikstörningar i området. Vi hoppas ni har förståelse för detta. Vi kan i nuläget inte säga hur lång tid förundersökningen kommer att ta, då detta beror på eventuella fynd.

Har ni några frågor så kontakta gärna vår kundtjänst på telefon 0456-81 68 80, alternativt via e-post på info@solvesborgenergi.se.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-03-13 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.