Sandviken Etapp 5

Lantmäteriet fattade den 30 juni 2017 beslut om upplåtelse av ledningsrätt för vatten och avlopp samt fiberkanalisation till förmån för Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Lantmäteriet beslutade samtidigt om förtida tillträde.

Det har kommit in överklagande av förtida tillträde samt överklagande av beslut om förskott.

Ärendet ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen som meddelar att Lantmäteriets beslut tills vidare inte får utnyttjas. Det betyder att vi ännu inte har tillträde till marken.

Det har nu kommit en dom gällande överklagandet. Innebörden av domen är att domstolen avslår överklagande, det vill säga att Mark- och Miljödomstolen medger tillträde till den sträckning som beslutades av Lantmäteriet.

Senast den 7 maj har parterna på sig att överklaga domen, om så görs, går den vidare till Svea Hovrätt.

Vi följer utvecklingen i detta ärende och uppdaterar när vi har mer information.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-04-24 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.