Sandviken Etapp 4A respektive 4B

Utbyggnaden av vatten och avlopp i deletapperna 4A och 4B (Birgers område) är nu klara. Förbindelsepunkter är utskickade till alla som har gjort en servisanmälan. Har du inte blivit meddelad din förbindelsepunkt (anslutningspunkt i tomtgräns) beror det på att du inte anmält att du önskar ansluta. Detta gör du genom att skicka in en servisanmälan som hittas här: http://www.solvesborgenergi.se/1228 .

Observera att man måste invänta skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan anslutning får ske. Mer information om hur ni går tillväga vid anslutningen till det allmänna ledningsnätet kommer i samband med utskicket av förbindelsepunkter.

 

Kostnader för anslutning (Anläggningsavgift)
Kostnad för anslutning enligt 2016 års VA-taxa uppgår för respektive nyttighet till: 
  • 48 750 kr för spillvatten (Spillvatten =  hushållsavlopp från t.ex. toalett, dusch, tvätt, kök)
  • 27 500 kr för dagvatten (Dagvatten = regnvatten, hit leds även dräneringsvatten)
  • 36 250 kr för dricksvatten.
Observera att det är anläggningsavgift enligt VA-taxan för det år man ansluter som kommer gälla.
 
Mer information om VA-taxan, bl.a. brukningsavgifter kan ni hitta på vår hemsida: www.solvesborgenergi.se/1125
 
Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning som kommunen gör. För att kunna finansiera dessa VA-utbyggnader krävs det att alla fastigheter ansluter sig till den allmänna VA-anläggningen. Därför kommer det på sikt att bli obligatoriskt att ansluta sin fastighet. Detta kommer att bli aktuellt först när vi bildat ett verksamhetsområde.
 
 
 
 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2017-06-28 Ansvarig: Charlotta Wildt-Persson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.