För en bättre framtida miljö

På Sölvesborg Energi är kontinuerligt miljöarbete en del av vardagen. Målet är att vårt företags miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt, men också att våra verksamheter ska bidra till att Sölvesborg med omnejd får en ännu bättre miljö i framtiden.

 

ISO miljöcertifiering

Sölvesborg Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard för miljöarbete, och innebär att vi uppfyller de krav som ställs i standarden. Det handlar bland annat om att vi kontinuerligt arbetar med att minska vår bränsleförbrukning och energianvändning, att vi kretsloppsanpassar och att vår personal får utbildning och information om hur de kan reducera sin negativa miljöpåverkan. Anledningen till att vi på Sölvesborg Energi valde att ISO-certifiera oss var att vi ville arbeta på ett strukturerat och effektivt sätt med våra miljöfrågor.

 

Försäljning av 100 % miljömärkt el

Den el som vi på Sölvesborg Energi levererar till våra konsumenter är till 100 % miljömärkt. Det innebär att elen helt och hållet kommer från fossilfria och förnyelsebara källor, så som vattenkraft och vindkraft.

 

Utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet
- för renare kust och stränder

Sölvesborg Energi är ansvarig för utbyggnaden av det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sölvesborgs kommun. Just nu sker utbyggnad till stor del på Listerlandet och i Norje monsun.

Utbyggnaden kommer bl.a. att:

  • minska den lokala övergödningen, samt bidra till en minskad övergödning av Östersjön,
  • bidra till en bättre badvattenkvalitet,
  • ge en ökad boendestandard och möjlighet till mer permanentboende.

 

Fjärrvärme – smart och återvunnen biovärme

Sölvesborg Energi är även ansvarig för fjärrvärmen i Sölvesborgs kommun. Fjärrvärmen i vårt nät är baserad på biovärme från Stora Enso i Nymölla. Genom att ta tillvara denna värme och erbjuda den till hushåll och företag i Sölvesborg, sparar vi på våra gemensamma resurser på ett bra sätt.

 

Produktion av egen sol-el

Eftersom vi vill lära oss mer om egen produktion av förnyelsebar energi, har vi nu investerat i en solpanelanläggning som just nu monteras på taket av elstationen vid rondellen i Blekingeporten. Panelerna är på totalt 36 kvadratmeter och placeras i söderläge för största möjliga solexponering. För att kunna skicka ut elen i det lokala elnätet monteras även en omriktare i anslutning till anläggningen. För att väcka intresse och göra allmänheten medveten om solpaneler, hänger vi dessutom upp en informationstavla som visar anläggningens elproduktion i realtid samt utomhustemperaturen.

 

Elbil

Bilar och andra fordon är en stor bidragande orsak till dagens miljöfarliga koldioxidutsläpp. Ett sätt att minska dessa utsläpp är att använda elbilar. För att hjälpa utvecklingen inom detta område framåt var Sölvesborg Energi ett av de första företagen i Sölvesborg som köpte in en elbil. Bilen är en Renault Kangoo, kan köras i ungefär 12-16 mil och laddas sedan i ett vanligt eluttag. Den används huvudsakligen av vår elnätsavdelning, eftersom den passar bäst för körning i stadsmiljö.

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2016-03-21 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.