Elnätsavgifter i Sölvesborg

Kommentar till artiklar rörande höga elnätsavgifter

Vi välkomnar debatten om elnätsavgifter då det är en viktig fråga och det är bra att konsumenter intresserar sig för energifrågor. Dock känns det viktigt att tillföra mer fakta till debatten om elnätsavgifter då det tyvärr föreligger en del missuppfattningar i diskussionen.

Vad som först skall förtydligas är att diskussionen handlar om elnätsavgifter, d.v.s. vad man betalar för att få strömmen levererad, och inte elpriset som är det man betalar efter förbrukning. Nätavgiften betalas efter geografisk indelning och elavgiften betalas till valfritt bolag man slutit avtal med.

Att diskussionen handlar om vem som har de högsta elnätsavgifterna är en annan vanlig missuppfattning. Vad som diskuterats är resultatet av ett valt eget sätt att räkna ut vad avgiften ”borde” kosta. Denna metod förkastas av branschen och den myndighet som har till uppgift att granska avgifterna, Energimarknadsinspektionen, av den enkla anledningen att det inte går att få en rättvis bedömning då den inte tar en tillräcklig hänsyn till de olikheter som finns för respektive nät.

Vad som är fakta och inte tyckande är att Sölvesborg Energi och Vatten AB vid den senaste årliga granskningen av Energimarknadsinspektionen inte fick någon anmärkning av något slag. Vid samma granskning framkom det att Sölvesborgs Energi och Vatten tvärtom underdebiterat med mer än 5 % mot vad som hade varit skäligt att ta ut i avgift av kund.

Vad som också är fakta är att vid hyresgästföreningarnas senaste stora årliga undersökning, Nils Holgersson, visar att Sölvesborgs Energi och Vattens AB nätavgift placerar sig på nummer 122 av 290 kommuner, där nummer 1 är billigast. Sölvesborgs Energi och Vatten har inte de högsta avgifterna varken i närregionen eller i länet.

Vidare tar inte diskussionen någon som helst hänsyn till kvaliteten i elleveranserna. Våra nätkunder däremot vet att vi har ett elnät av mycket hög kvalitet och att elavbrott är ytterst sällsynta.

Vårt löfte till våra kunder är även fortsättningsvis att säkerställa en hög leveranskvalitet till en rimlig kostnad.

Det finns dock inget som inte kan bli bättre och det finns det säkert även hos oss. Detta arbetar vi med kontinuerligt. Vad som dock kan vara bra är att man i dessa diskussioner håller sig mer till fakta.

Länk till Energimarknadsinspektionens rapport

Generaldirektörens kommentar

 

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2011-05-10 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.