VA-utbyggnad Pukavik

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Pukavik är nu klar. Det som återstår är asfaltering av vägarna som var belagda innan utbyggnaden. Förbindelsepunkter är utskickade till alla som har gjort en servisanmälan.

Har du inte blivit meddelad din förbindelsepunkt (anslutningspunkt i tomtgräns) beror det på att du inte anmält att du önskar ansluta. Detta gör du genom att skicka in en servisanmälan som hittas här: http://www.solvesborgenergi.se/1228.

Observera att man måste invänta skriftligt meddelande från Sölvesborg Energi innan anslutning får ske. Mer information om hur ni går tillväga vid anslutningen till det allmänna ledningsnätet kommer i samband med utskicket av förbindelsepunkter.

Kostnader för anslutning (Anläggningsavgift)

Kostnad för anslutning enligt 2019 års VA-taxa uppgår för respektive nyttighet till:

• 48 750 kr för spillvatten (Spillvatten = hushållsavlopp från t.ex. toalett, dusch, tvätt, kök)

• 36 250 kr för dricksvatten.

Observera att det är anläggningsavgift enligt VA-taxan för det år man ansluter som kommer gälla. Mer information om VA-taxan, bl.a. brukningsavgifter kan ni hitta på vår hemsida: www.solvesborgenergi.se/1125

Anledningen till VA-utbyggnaden är en del i en stor miljösatsning som kommunen gör. För att kunna finansiera dessa VA-utbyggnader krävs det att alla fastigheter ansluter sig till den allmänna VA-anläggningen. Därför kommer det på sikt att bli obligatoriskt att ansluta sin fastighet. Detta kommer att bli aktuellt först när vi bildat ett verksamhetsområde.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-07-02 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.