Brukningsavgifter för vatten och avlopp

I den avgift du betalar för dricksvatten ingår också att vi på Sölvesborg Energi tar hand om och renar det vatten du spolar ut via vask och avlopp.

Nedan priser är utdragna ur Vatten- och avloppstaxa för Sölvesborgs kommun gällande från 2020-01-01.

 

Brukningsavgift för abonnent med vattenmätare

  Vatten Spillvatten
Abonnentavgift per år 1 350,00 kr 3 150,00 kr
     
Förbrukningsavgift per kbm       12,00 kr      19,00 kr
     
Avgifterna är inklusive nu gällande moms, 25 procent.

 

 

Brukningsavgift för abonnent utan vattenmätare

                                                            Vatten   Spillvatten

Fast avgift permanent boende               3 750,00   6 950,00

Fast avgift icke permanent boende        2 550,00   5 050,00

              

 

 

 

Avgifterna är inklusive nu gällande moms, 25 procent. 

 

Vi erbjuder nu möjligheten att installera vattenmätare även i fritidsbostäder. Mer information hittar du här.

 

   

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun

   

 

     
 
                                                                         

 

   
     

 

   
                     
     
 
 
 
 

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2020-01-17 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.