Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För koncernen Sölvesborgs Energi och Vatten AB gäller följande för 2016:

 

 

Kkr

Omsättning

159 944

Rörelseresultat

  17 862

Resultat efter finansiella poster

  10 107

 

Komplett årsredovisning för alla tre bolagen hittar du här:

Årsredovisning 2016

I menyn här till vänster hittar du årsredovisningen i pdf-format.

 

Nyckeltal

Balansomslutning

520 193 Kkr

Soliditet

 10,8 %

Avkastning totalt kapital

   3,5 %

Avkastning eget kapital

 18,0 %

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2017-04-24 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.