Årsredovisning

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För koncernen Sölvesborgs Energi och Vatten AB gäller följande för 2017:

 

 

Kkr

Omsättning

168 444

Rörelseresultat

  14 995

Resultat efter finansiella poster

   8 114

 

I menyn här till vänster hittar du årsredovisningen i pdf-format.

 

Nyckeltal

Balansomslutning

559 981 Kkr

Soliditet

 10,8 %

Avkastning totalt kapital

   2,7 %

Avkastning eget kapital

 13,4 %

 

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2018-04-11 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | Fax: 0456-101 60 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.