Elmarknaden

1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och sedan dess kan kunden fritt välja elleverantör.

Det är bara den del av elpriset som kan hänföras till själva produkten el och som är utsatt för konkurrens. Övriga delar i elpriset består av nätavgift och skatter. 

Elbörsen Nordpool ASA

Samma år som elmarknaden avreglerades, övergick den norska elbörsen till att bli en nordisk elbörs. Börsen har namnet Nord Pool Spot AS och ägs av Svenska Kraftnät, Statnett i Norge, samt de övriga stamnätsoperatörerna i norden. Svenska Kraftnät ansvarar för planering och drift av det svenska stamnätet och för balansen mellan elproduktion/import och elanvändning/export. Nordpool Spot AS består av en spotmarknad för fysisk handel av el. Här noteras varje dygns 24 timspotpriser. 

De fasta elavtalen handlas på Nasdaq OMX Nordic. På denna finansiella börs handlas terminskontrakt för framtida leverans av el. Elmarknadens aktörerna kan utnyttja börsen för prissäkring och för att minimera riskerna för kraftiga prisfluktuationer.

Terminskontrakt

Ett terminskontrakt är ett avtal mellan köpare och säljare om leverans av en bestämd mängd kraft till ett bestämt pris. På Nasdaq OMX Nordic, har aktörerna möjlighet att prissäkra köp och försäljning av kraft flera år framåt. Terminsmarknaden är därför ett viktigt instrument för bland annat kalkylering och budgetering av framtida intäkter och kostnader vid handel med el.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2016-01-04 Ansvarig: Kundtjänst SEVAB

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.