Kabel- och ledningsvisning

Ska du utföra grävningsarbeten? Då måste du kontrollera om det finns någon form av kablar eller ledningar där du ska gräva.

Innan du börjar gräva behöver du ha ledningar och kablar utsatta. Det innebär att vi på Sölvesborg Energi kommer till din fastighet och märker ut var ledningar och kablar finns, som vi äger, inom det området där du ska gräva. Detta gör vi kostnadsfritt.

För att beställa utsättning, klicka dig vidare till den externa webbsidan Ledningskollen » och följ instruktionerna där.

Bestämmelser vid markarbeten Sölvesborg Energi

För vatten- och avloppsledningar gäller följande

Du kommer att få en karta med eventuella VA-ledningar. Sölvesborg Energi äger VA-ledningarna fram till tomtgräns, om det inte ligger huvudledningar över tomten. Inne på tomten är det fastighetsägarens ledningar. Det är endast själva vattenmätaren som vi ansvarar för inne på en fastighet. Det kan ta upp till tre arbetsdagar innan du får en karta.

För el, fiber och fjärrvärme gäller följande

Du kommer i första hand att få en karta över våra ledningar på det område där du begärt utsättning. Detta kan ta upp till tre arbetsdagar. Skulle du vilja ha ledningar utsatta gör vår personal detta kostnadsfritt. Vi behöver dock ha fem dagars framförhållning för utsättning.

Elledningar märker vi enbart ut i de områden där vi är nätägare.
Här finns en karta över vårt elnät »

Tänk på att det kan finnas flera ledningar i marken förutom våra, till exempel kabel-tv och teleledningar.

Om du har frågor, kontakta kundservice på telefon: 0456-81 68 80.

Vid akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid, använd telefonnummer: 0456-81 60 10.

Inmätning och karthantering

Tekniksektionen på Sölvesborg Energi ansvarar för ledningsinmätning på de projekt som utförs i egen regi, samt viss projektering och utredning av kommande projekt. All karthantering över ledningsnätet sköts på Sölvesborg Energi.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kundtjänst

Telefon: 0456-81 68 80
E-post: info@solvesborgenergi.se

Uppdaterad: 2020-05-12 Ansvarig: Sari Erlandsson

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.