Avlopp

Omhändertagande av avloppsvatten sker på våra fem reningsverk. Dessa är placerade i Sölvesborg, Nogersund, Djupekås, Kylinge och på Hanö.

Avloppsvattnet pumpas till reningsverken av 80 st pumpstationer i spillvattenledningar.

Tänk på vad du spolar ner

Du kan hjälpa oss att arbeta för en bättre miljö genom att inte slänga miljöfarliga saker i avloppet. Spola bara ned det som passerat genom kroppen samt toalettpapper.

Miljöfarligt avfall kan du kostnadsfritt lämna på Västblekinge Miljö AB:s » (VMAB) återvinningscentral i Sölve.

Häll inte fett i vasken

Fett som spolas ner i avloppet kan orsaka stora problem. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, varpå fettet fastnar och stelnar till cementliknande proppar. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du bidra med en värdefull insats. Flytande matfett häller du i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägger bland restavfall. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör. Stekfett från stekpannor och kastruller kan du torka ur med hushållspapper. Släng sedan pappret som matavfall.

Gå direkt till:

Uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Sven Ballovarre

Sölvesborg Energi | 294 80 SÖLVESBORG | Besöksadress: Energivägen 10
Tel: 0456-81 68 80 | E-post: info@solvesborgenergi.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.
Om du inte samtycker till användandet av cookies kan du blockera dessa i din webbläsares inställningar.